logo

Roadmap for en cirkulær Region Hovedstaden i 2030

I 2018 lød startskuddet til det 3-årige projekt Affald og Ressourcer på Tværs - et cirkulært samarbejdsprojekt - der har været ledet af Teknologirådet og DAKOFA og finansieret af Region Hovedstaden. Projektet viser vejen for en cirkulær omstilling via offentlige og private samarbejder i affaldssektoren, virksomheder og organisationer.

Resultaterne er fremkommet i en dialog med en række relevante eksterne aktører uden for projektkredsen og må derfor tilskrives udfaldet af disse processer.
De fremstår derfor ikke som et forhandlet resultat fra partnerkredsen.

Partnere